1 kolejka (01 – 31 maja)

- Gospodarz Gość Wynik
szczegóły Saniewski Tomasz Przeździecki Paweł 2 - 0 (5-0,5-0)
szczegóły Siwik Tadeusz Olszewski Paweł 2 - 0 (5-0,5-0)
szczegóły Zajkowski Sławomir Szabłowski Radosław 0 - 2 (3-6, 3-6)
szczegóły Żukowski Karol Brzozowski Wojciech 0 - 2 (0-5,0-5)

2 kolejka (01 – 31 maja)

- Gospodarz Gość Wynik
szczegóły Żukowski Karol Zajkowski Sławomir 0 - 2 (3-6,2-6)
szczegóły Szabłowski Radosław Siwik Tadeusz 2 - 0 (6-3, 7-6)
szczegóły Olszewski Paweł Saniewski Tomasz 0 - 2 (0-5,0-5)
szczegóły Przeździecki Paweł Brzozowski Wojciech 0 - 2 (0-5,0-5)

3 kolejka (01 – 31 maja)

- Gospodarz Gość Wynik
szczegóły Przeździecki Paweł Olszewski Paweł 2 - 0 (5-0,5-0)
szczegóły Saniewski Tomasz Szabłowski Radosław 0 - 2 (5-7, 3-6)
szczegóły Siwik Tadeusz Żukowski Karol 2 - 0 (6-3, 6-0)
szczegóły Zajkowski Sławomir Brzozowski Wojciech 0 - 2 (4-6,1-6)

4 kolejka (01 – 30 czerwca)

- Gospodarz Gość Wynik
szczegóły Zajkowski Sławomir Siwik Tadeusz 1 - 2 (4-6,7-5,4-6)
szczegóły Żukowski Karol Saniewski Tomasz 0 - 2 (4-6,3-6)
szczegóły Szabłowski Radosław Przeździecki Paweł 2 - 0 (5-0,5-0)
szczegóły Olszewski Paweł Brzozowski Wojciech 0 - 2 (0-5,0-5)

5 kolejka (01 – 30 czerwca)

- Gospodarz Gość Wynik
szczegóły Olszewski Paweł Szabłowski Radosław 0 - 2 (0-5,0-5)
szczegóły Przeździecki Paweł Żukowski Karol 0 - 2 (0-5,0-5)
szczegóły Saniewski Tomasz Zajkowski Sławomir 0 - 2 (4-6,2-6)
szczegóły Siwik Tadeusz Brzozowski Wojciech 2 - 1 (7-6,2-6,7-6)

6 kolejka (01 – 30 czerwca)

- Gospodarz Gość Wynik
szczegóły Siwik Tadeusz Saniewski Tomasz 2 - 0 (6-4,6-0)
szczegóły Zajkowski Sławomir Przeździecki Paweł 2 - 0 (5-0,5-0)
szczegóły Żukowski Karol Olszewski Paweł 2 - 0 (5-0,5-0)
szczegóły Szabłowski Radosław Brzozowski Wojciech 2 - 0 (6-4, 7-5)

7 kolejka (01 – 30 czerwca)

- Gospodarz Gość Wynik
szczegóły Szabłowski Radosław Żukowski Karol 2 - 0 (6-0, 6-0)
szczegóły Olszewski Paweł Zajkowski Sławomir 0 - 2 (0-5,0-5)
szczegóły Przeździecki Paweł Siwik Tadeusz 0 - 2 (0-5,0-5)
szczegóły Saniewski Tomasz Brzozowski Wojciech 2 - 0 (6-3,6-3)

REWANŻE:

8 kolejka (01 – 31 lipca)

- Gospodarz Gość Wynik
szczegóły Przeździecki Paweł Saniewski Tomasz 0 - 2 (0-5,0-5)
szczegóły Olszewski Paweł Siwik Tadeusz 0 - 2 (0-5,0-5)
szczegóły Szabłowski Radosław Zajkowski Sławomir 2 - 0 (7-6, 6-2)
szczegóły Brzozowski Wojciech Żukowski Karol 2 - 0 (7-5,6-2)

9 kolejka (01 – 31 lipca)

- Gospodarz Gość Wynik
szczegóły Zajkowski Sławomir Żukowski Karol 2 - 0 (6-1,6-2)
szczegóły Siwik Tadeusz Szabłowski Radosław 2 - 0 (6-2, 6-4)
szczegóły Saniewski Tomasz Olszewski Paweł 2 - 0 (5-0,5-0)
szczegóły Brzozowski Wojciech Przeździecki Paweł 2 - 0 (5-0,5-0)

10 kolejka (01 – 31 lipca)

- Gospodarz Gość Wynik
szczegóły Olszewski Paweł Przeździecki Paweł 0 - 2 (0-5,0-5)
szczegóły Szabłowski Radosław Saniewski Tomasz 2 - 0 (6-1,6-3)
szczegóły Żukowski Karol Siwik Tadeusz 0 - 2 (4-6,1-6)
szczegóły Brzozowski Wojciech Zajkowski Sławomir 0 - 2 (3-6,3-6)

11 kolejka (01 – 31 sierpnia)

- Gospodarz Gość Wynik
szczegóły Siwik Tadeusz Zajkowski Sławomir 2 - 1 (6-4,5-7,6-4)
szczegóły Saniewski Tomasz Żukowski Karol 2 - 0 (6-4,6-3)
szczegóły Przeździecki Paweł Szabłowski Radosław 0 - 2 (0-5,0-5)
szczegóły Brzozowski Wojciech Olszewski Paweł 2 - 0 (5-0,5-0)

12 kolejka (01 – 31 sierpnia)

- Gospodarz Gość Wynik
szczegóły Szabłowski Radosław Olszewski Paweł 2 - 0 (5-0,5-0)
szczegóły Żukowski Karol Przeździecki Paweł 2 - 0 (5-0,5-0)
szczegóły Zajkowski Sławomir Saniewski Tomasz 2 - 0 (6-3,7-6)
szczegóły Brzozowski Wojciech Siwik Tadeusz 1 - 2 (2-6,7-5,5-7)

13 kolejka (01 – 31 sierpnia)

- Gospodarz Gość Wynik
szczegóły Saniewski Tomasz Siwik Tadeusz 0 - 2 (2-6,3-6)
szczegóły Przeździecki Paweł Zajkowski Sławomir 0 - 2 (0-5,0-5)
szczegóły Olszewski Paweł Żukowski Karol 0 - 2 (0-5,0-5)
szczegóły Brzozowski Wojciech Szabłowski Radosław 0 - 2 (2-6,1-4)

14 kolejka (01 – 31 sierpnia)

- Gospodarz Gość Wynik
szczegóły Żukowski Karol Szabłowski Radosław 0 - 2 (1-6, 4-6)
szczegóły Zajkowski Sławomir Olszewski Paweł 2 - 0 (5-0,5-0)
szczegóły Siwik Tadeusz Przeździecki Paweł 2 - 0 (5-0,5-0)
szczegóły Brzozowski Wojciech Saniewski Tomasz 1 - 2 (5-7,6-2,4-6)